ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา เรื่อง "สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ปี 2559"

23 มิถุนายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  

พร้อมด้วยคุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงิน ปี 2559"

จัดโดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยาม ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

 

 

Share