Home / Seminar

คุณธีรภัทร เจริญสุข คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน “เดือนหงายที่ชายโขง” TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

กิจกรรมภายในสมาคมฯ

29 มิถุนายน 2560 09:00 น. - 29 มิถุนายน 2560 21:00 น.

Centerpoint Stuio

จำกัดจำนวน 800 ท่าน

โดยคุณธีรภัทร เจริญสุข คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน “เดือนหงายที่ชายโขง” ได้ร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลเชิงลึกภายใต้ประเด็น ภูมิภาคก้าวเดิน โดยกล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่ยังต่างจังหวัดทั่วประเทศ ได้พบเห็นความเจริญเติบโตความก้าวหน้าในเมืองต่างจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน

TREA TALKS

1. พลวัตของความก้าวหน้า และความเจริญของการขนส่งโดยตรง

ปัจจุบันนี้การเดินทางไปมาหาสู่กันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สะดวกสบายขึ้น เพราะมีการเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบ้านได้ ทำให้การเชื่อมต่อภูมิภาคต่างๆ ง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้นและต้นทุนลดลง

อีกทั้งจำนวนประชากรผู้โดยสาร มีความเติบโตขึ้นเป็น 3-4 เท่า โดยเฉพาะสนามบินภูเก็ตและเชียงใหม่ พบว่าตั้งแต่ปี 2010-2016 มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มจากเดิมกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งร่วมทั้งนักท่องเทียวและผู้ที่เดินทางมาทำธุรกิจ

นอกจากนี้ การเดินทางทางรถไฟก็เช่นกัน มีการพัฒนาปรับปรุงรางรถไฟให้ดีขึ้น มีความตรงเวลาขึ้น ในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงระบบมวลชน มีการเปลี่ยนแปลงจากการเดินทางด้วยรถสองแถวมาเป็นรถตู้ รถแท็กซี่ uber มีการนำแอปพิเคชั่นมาใช้ให้สะดวกต่อการบริการยิ่งขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในบางท้องถิ่น ซึ่งยังคงใช้รถสองแถวให้บริการ ถือเป็นเสน่ห์ของเมืองนั้นๆ

   

2. การพัฒนานี้เกิดจากการเชื่อมโยงนวัตกรรมท้องถิ่นกับระดับสากลโดยตรง

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตครอบคลุมไปทั่วประเทศถึง 70% สามารถเชื่อมโยงรอบโลกได้ง่ายขึ้น คนในท้องถิ่นสามารถถ่ายทอดความเป็นท้องถิ่นออกมาเผยแพร่ได้ง่ายและมีอิสระมากขึ้น บางคนสามารถสร้างรายได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์ดได้อีกด้วย ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมีการเจริญเติบโต

รวมไปถึงการค้าชายแดน ด้านมิตรภาพพรมแดนหนองคายและด่านสะเดาจังหวัดสงขลา ปัจจุบันนี้มีมูลค่าการค้าขายชายแดนถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี ทำให้เหมืองแห่งนี้มีอิสระต่อความต้องการจากกรุงเทพมหานครมากขึ้น

3. การกลับคืนบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่

ผู้คนที่ไปศึกษาต่างประเทศหรือต่างแดน สามารถนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาพัฒนาธุรกิจ และเปลี่ยนภูมิทัศน์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงรูปแบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ร้านค้า ในต่างจังหวัดมีความทันสมัยยิ่งขึ้น แม้แต่ค่าราชการครูอาจารย์ กลุ่มคนเหล่านี้มีความทันสมัยมากขึ้น แม้แต่เกษตรกรก็ตาม

   

ในทางเดียวกัน ชาวตะวันตกโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นหันมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาทำงานในบ้านเรา พวกเขาอยากใช้ชีวิตบำนาญหลังเกษียณในเมืองไทยมากขึ้น

เมื่อมองถึงสภาพภูมิศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไป ทราบไหมว่าในแต่ละปีนั้น กรุงเทพฯ จะจมลงทุกปี ชายฝั่งถูกดัดเซาะ 4-10 เมตร พบว่าในปัจจุบันพื้นที่ทะเลได้กินพื้นที่ในแผ่นดินกว่า 1 กิโลเมตร จากการพัฒนากระจายเมือง ซึ่งจุดนี้เห็นทีต้องมาคบคิด เพื่อป้องกันอนาคตจะเลวร้ายไปมากกว่านี้นั่นเองครับ

ดาวน์โหลดข้อมูล : คลิก