Home / Seminar

คุณบุญ ยงสกุล : กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด( PKCD ) และ ประธานกรรมการ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด “ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

กิจกรรมภายในสมาคมฯ

29 มิถุนายน 2560 09:00 น. - 29 มิถุนายน 2560 21:00 น.

Centerpoint Stuio

จำกัดจำนวน 800 ท่าน

โดยคุณบุญ ยงสุกล บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า ในภูเก็ตมีจำนวนประชากรแค่ 4 แสนคน จะเห็นว่าแม้ประชากรไม่ถึง 1 ล้าน แต่กลับมีนักท่องเที่ยวมาเยือนภูเก็ตถึง 13 ล้านคนต่อปี เรามีรายรับเข้าจังหวัดภูเก็ตถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี โรงแรมมีตั้งแต่ 2 ดาวจนถึง 5 ดาว ราคาห้องละ 2 แสนบาทต่อคืนเลยทีเดียว

TREA TALKS

คุณบุญ กล่าวต่อว่า จากห้องพัก 8 หมื่นห้อง ในเกาะภูเก็ต ปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดขึ้น นั่นคือการขาดแคลนน้ำใช้ มีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อผู้คน ซึ่งมองไปอีก 5 ปี ปัญหานี้วิกฤตแน่นอน และด้วยความที่ถูกจัดให้เป็นเมือง Mice city คือเป็นเมืองแห่งการจัดสัมมนาต่างๆ ปัญหาที่ตามมาเริ่มพบว่ามีจำนวนรถที่มากขึ้น ก่อให้เกิดการจราจรติดขัด

รวมไปถึงปัญหาเรื่องค่าโดยสารรถแท็กซี่แบบไม่สามารถต่อรองได้ คือระยะทาง 20 กิโลเมตร ค่าโดยสารเกือบ 1000 บาท เหตุเพราะยังไม่มีโดยสารมวลชนเข้ามาตรงนี้ จุดนี้จึงถือว่าคือปัญหา

ด้วยความที่เมืองภูเก็ตมีสนามบินแห่งใหม่ที่ทันสมัย ทำให้ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ชาวอินเดีย รวมคาซัคสถานเริ่มเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้สนามบินภูเก็ตไม่เพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงยังไม่มีท่าจอดเรือสำราญใดๆ ทั้งสิ้น

คุณบุญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมรู้สึกรอไม่ได้ที่จะให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเมืองภูเก็ตต่อไป จึงได้ ร่วมกับนักธุรกิจในภูเก็ตจำนวน 25 คน ร่วมทุนคนละ 4 ล้านบาทจดทะเบียนเป็นธุรกิจส่วนกลางเพื่อสังคม มุ่งเน้นให้จังหวัดภูเก็ตดีขึ้น โดยอาศาเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมกัน โดยหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน

1. ด้านเทคโนโลยี

นำระบบ Gis เข้ามาใช้เป็นฐานข้อมูล วางแผนสร้างระบบเราจะรู้ว่าแหล่งน้ำภูเก็ตอยู่ตรงไหน ถนนหนทางความหนาแน่นประชากร เมื่อมีความเจริญเราจะได้วางแผนถูกว่า ในพื้นที่แห่งนั้น มีน้ำเพียงพอหรือไม่ ประชากรเป็นอย่างไร จะได้วางแผนเกาะแม่นยำยิ่งขึ้น

2. อาสาเป็นตัวกลาง เอกชน ประชาชน และรัฐบาล

เราทำงานร่วมกันเพื่อวางแผนระบบในภูเก็ตให้มีความแม่นยำขึ้น โดยจะเปิดรับความคิดเห็นทั่วทุกอำเภอ โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

3. ทำงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยการนำ 12 หน่วยธุรกิจใหญ่ๆ มาเป็นหัวเรือใหญ่คนละเรื่องในเรื่องที่รู้จริง เพื่อผลักดันให้เมืองภูเก็ตมีการพัฒนืที่ดีกว่าเดิม โดยแบ่งเป็น 12 Business unit ดังนี้

 • Bu 1 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล
 • BU2 การพัฒนาพื้นที่โดย สถานีขนส่ง
 • BU3 การพัฒนาท่าเรือ
 • BU4 การพัฒนาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เรากำลังพัฒนาศึกษา
 • BU5 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค
 • BU6 การพัฒนาแอพพริเคชั่น แพลตฟอร์มด้านการท่องเทียว
 • BU7 การส่งเสริการท่องเที่ยวและการลงทุน
 • BU8 การจัดการการประชุมและนิทรรศการในระดับเอเชีย ปี ค.ศ. 2025 เพื่อภูเก็ตจะได้มีน้ำ ผลักดันให้ภูเก็ตมีที่แลกเปลี่ยนข้อมูล
 • BU9 การพัฒนาสถานที่ท่องเทียวเชิงสัญลักษณ์ของเมือง
 • BU10 การพัฒนาระบบไฟส่องสว่างสาธารณะเป็นระยะ
 • BU11 การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ
 • BU12 การพัฒนาระบบคลังความรู้ในการพัฒนาเมือง

จากความเจริญที่เพิ่มขึ้นรวมถึงจำนวนประชากร ที่เริ่มหนาแน่น ประกอบการภูเก็ตเป็นเกาะเล็กๆ ต้องดึงน้ำและไฟฟ้ามาใช้ เพื่อให้เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว จึงมีการวางแผนกับท้องถิ่นจะทำเฟอรี่เพื่อสะดวกต่อการเดินทาง คนท้องถิ่นหลังจากเลิกงานสามารถเดินทางกลับบ้านได้ได้ทุกวัน เพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “เราจะก้าวไปด้วยกัน” NO ONE LEFT BEHIND

ไม่ใช่พัฒนาแค่เศรษฐกิจแต่ต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นภูเก็ตด้วย

ดาวน์โหลดข้อมูล : คลิก