ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "ทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...การปรับตัวของผู้ประกอบการ ปี 2560"

20 กรกฎาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางและกลุยทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...การปรับตัวของผู้ประกอบการ ปี 2560"

จัดโดย สมาคมอาคารชุดไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30-17.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Share