ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ครั้งที่ 1/2560

03 สิงหาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ

Share