ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ภาษีที่ดินสร้างรายได้ท้องถิ่นเพิ่มเท่าตัว

30 เมษายน 2560

ภาษีที่ดินสร้างรายได้ท้องถิ่นเพิ่มเท่าตัว

ภาษีที่ดินนอกจากสร้างความเป็นธรรม กระตุ้นให้นำที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกเท่าตัว หลักการของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ นอกจากจะเป็นปรับปรุงภาษีเก่าที่ใช้จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันอย่างภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่แล้วยังกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดิน ที่รกร้างว่างเปล่ากลับมาทำประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ที่ดินที่รกร้างในใจกลางกรุงเทพมีเป็นจำนวนมาก หากร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ จะต้องเสียภาษีถึงร้อยละ 2-5 ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องปรับที่ดินมาทำประโยชน์ ทั้ง ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม ก็จะทำให้การเสียภาษีลดลงได้ หรือไม่บางส่วนก็ต้องขายที่ดินที่เก็บไว้ เพื่อลดภาระภาษีที่เกิดขึ้น ที่ดินเหล่านี้ก็จะกระจายไปยังผู้ที่ใช้ประโยชน์ หนึ่งในนั้นคือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับอนุโลมด้วยการบรรเทาภาษี เหลือร้อยละ 0.05 ในช่วง 3 ปีที่รอการพัฒนา หากนานกว่านั้นก็จะเข้าสู่อัตราภาษีของที่ดินรกร้างว่างเปล่า ทำให้ราคาที่ดินไม่ขยับตัวสูงขึ้นมากนัก เพราะต้องเร่งขายหากมีภาระภาษี และคนที่ซื้อก็ต้องวางแผนการใช้ที่ดิน เพราะมีภาระภาษีที่ดินที่รออยู่

ทั้งนี้ หน้าที่การจัดเก็บภาษีเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บภาษีได้ประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท แต่หากนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาใช้ ภาษีที่เก็บได้ในปีแรกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว 60,000 ล้านบาท โดย อปท. จะนำเงินภาษีไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ แต่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบและควบคุมจากส่วนกลางว่าการจัดเก็บภาษีตามหลักเกณฑ์และสมเหตุสมผล รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นก็สามารถร่วมตรวจสอบได้

อย่างไรก็ตาม ยังมีการเรียกร้องให้ทบทวนอัตราภาษีหลายจุด เช่น บ้านหลังแรกที่คิดภาษีที่มีราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาทเป็นต้นไป ที่ดูแล้วตั้งราคาสูงเกินไป คนมีบ้านระดับเกินราคา 50 ล้านบาท มีจำนวนหลักพันหลังเท่านั้น จึงน่าจะปรับมูลค่าบ้านต่ำลงมาอีก นอกจากนี้ การเรียกเก็บภาษีบ้านหลังที่ 2 ทั้งที่ราคาบ้านไม่สูง และแม้จะรวมกับราคาบ้านหลังแรก ก็ไม่ถึง 50 ล้านบาท แต่กลับถูกเรียกเก็บภาษี ซึ่งมีผู้คัดค้านว่าไม่เป็นธรรม อัตราภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่กำหนดเพดานไว้ที่ร้อยละ 5 สูงเกินไป มีการเสนอว่าน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2 สำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง

 

ที่มา TNN ช่อง 16

Share