ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Property
  • News
  • Education
  • Tips

แถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

09 สิงหาคม 2560

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน พร้อมแถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ

IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

จัดโดย National Association Realtor (NAR)

ร่วมจัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

Share