Home / Seminar

แถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

  • กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

    09 สิงหาคม 2560 10:00 น. - 09 สิงหาคม 2560 12:00 น.

  • ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  • ไม่จำกัดจำนวน

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน พร้อมแถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ

IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

จัดโดย National Association Realtor (NAR)

ร่วมจัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์