ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

พิธีเปิดงาน INTERNATIONAL REALTOR CONFERENCE 2017 

17 สิงหาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา

คุณสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์  คุณนิธิ นาคะเกศ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน INTERNATIONAL REALTOR CONFERENCE 2017 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเพลนารี่ ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

Share