Home / Seminar

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

29 สิงหาคม 2560 13:00 น.

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ไม่จำกัดจำนวน

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ