ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

29 สิงหาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เจาะลึกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Share