ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สรุปประเด็นที่สำคัญสำหรับภาษีทรัพย์สิน และ กฤษฎีกา 630

04 กันยายน 2560

สรุปประเด็นที่สำคัญสำหรับภาษีทรัพย์สิน และ กฤษฎีกา 630

- ภาษีบ้านพักอาศัยจะปรับจาก 50 ลบ มาเป็น 20 ลบ

- กม ที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกฤษฎีกา 630 (การโอนทรัพย์สินเข้าบริษัท กับประโยชน์ทางภาษี โดยที่เขายกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด)

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

- เจ้าของที่ดิน

- เช่าที่รัฐมา

- คนที่กม บังคับให้เสีย

 

หลักๆ ภาษีมี 4 ประเภท: เกษตร บ้านพัก รกล้าง พาณิชย์

บ้านพักอาศัย

- อาจปรับเป็น 20 ลบ

- พยายามใส่บ้านหลังแรกให้มีมูลค่าสูงสุด

 

ที่ดินรกล้างปรับให้ปรับมาเป็นเกษตร (70% ของพื้นที่ทั้งหมด)

 

ประโยชน์ของหลักๆกฤษฎีกา 630

- ชำระค่าหุ้นโดยใช้ค่าอสังหาริมทรัพย์เป็นค่าตอบแทน ตอนเปิดบริษัทใหม่ (ไม่เอาเงินสดลงด้วย ลงเฉพาะ asset)

- ที่ดินเฉพาะราคาประเมิน และทำธุรกิจมาก่อน หากเป็นอย่างอื่นคือใช้ราคาตลาด

- กม นี้ใช้กับบริษัทใหม่เท่านั้น ดังนั้นถ้าเป็นบริษัทเก่าก็แก้โดยควบรวมเอา

- เหมาะสำหรับครอบครัวที่เป็นกงสี แต่ไม่เหมาะหากที่ดินขายทิ้ง

- โอนได้ทั้งคณะบุคคล กรรมสิทธิ์รวม (แม้ยังไม่แบ่งสมบัติก็โอนได้)

- เหลือเวลาถึง 31 ธค 60 ต้องทำให้จบ

 

ทางเลือกในการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์หากต้องการใช้ระโยชน์จาก 630

1. ขายในอนาคต: โอนเข้าบริษัทราคาประเมินหรือต้นทุน

2. ดำรงค์ไว้สำหรับครอบครัว: โอนเข้าบริษัท Holding

3. พัฒนา: โอนเข้าบริษัทเพื่อพัฒนาอสังหา

4. โอนให้บุตร: ไม่ต้องโอนหลอก โอนคนละ 20 ลบ

 

*ที่ดินที่จะขาย (ที่ราคาประเมิน) เมื่อไม่ต้องการยกเว้นภาษีจาก 630 ให้เก็บไว้ไม่ต้องโอน แล้วรอจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ตอนขาย

 

ภาษีมรดก

- ให้เก็บจากผู้รับไม่ใช่จากนายกอง

- คนไทยต้องเสียภาษีมรดกทั้งทรัพย์ไทยและนอกไทย

- รับกองมรดกเกิน 100 ลบเสีย 10%

 

ภาษีการให้ (gift tax)

- พ่อแม่ โดยเสน่หา ผู้สืบสันดาน คู่สมรส เกิน 20 ลบ เสีย5%

- อุปการะโดยหน้าที่ เช่นเลี้ยงเด็กเกิน 10 ลบ เสีย5%

 

สรุปตอบคำถาม

1. ใส่ชื่อบ้านหลังแรกในราคาที่สูงสุด

2. หากมีลูกหลายคน ให้โอนบ้านให้ลูก (ชื่อโฉนดกับชื่อทะเบียนบ้านต้องชื่อเดียวกัน)

3. เอาที่ร้กล้างมาเป็นที่เกษตร ถัดมาค่อยที่อยู่อาศัย

4. เก็บภาษีตามอัตราส่วนการใช้ประโยชน์ (ตอนนี้กม ยังไม่ชัด)

5. ไม่ได้ แต่ถ้าคนละบริษัทแต่เจ้าของคนเดียว แยกคำนวนได้

6. ทางเลือกการบริหารที่ดินลกล้าง: 1) ถือครองโดยไม่ทำ ปย ใด: แย่ที่สุด 2ขาย: จ่ายตาม rateเช่า: หากได้เกิน 10 ลบต่อปี ตั้งบริษัทโอนเข้าบริษัท: 630 (เกิน 50 ลบ ไม่เข้า sme)

7. ภาษีขายอสังหาริมทรัพย์: 1) สำหรับการขายปรกติต้องเกิน 8 ปี ไม่โดยธุรกิจเฉพาะ แต่จะโดนภาษีรายได้และอากรแสตมป์ 2) โอนเข้าบริษัท 630 โดนภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ ถูกกว่าหน่อย 3)การโอนกิจการทั้งหมด EBT โดนภาษีน้อยที่สุด!!!

8. ภาษีธุรกิจเช่า: ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทและให้บริษัทเป็นผู้ถือครอง คอนโดมิเนียม โดนภาษีน้อยที่สุด

9. รีบพัฒนา

10. ควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่มีอยู่เดิม

 

***การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นเรื่องสำคัญมาก โครงสร้างดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ***

 

ที่มา : 

คุณกิตติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ในงาน The Next Power Day 14/7/2569

บันทึกโดย ดร. เยาวลักษณ์ เตชะรุ่งโรจน์วงศ์ Next Tycoon1

Share