ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

โครงการที่อยู่อาศัยวันนี้ ระหว่างขออนุญาตจัดสรร 86%

06 กันยายน 2560

     ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เผยข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดตัวใหม่ช่วงครึ่งแรกของปี 2560 ซึ่งมีอยู่ 54,281 หน่วย รวมมูลค่า 182,647 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมดอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดสรรเป็นสำคัญ ถึง 86% ในแง่จำนวนหน่วย และ 88% ในแง่ของมูลค่าการพัฒนา

     อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการที่ได้ขออนุญาตจัดสรรเรียบร้อยแล้วนั้น มีอยู่ราว 14% หรือ 7,451 หน่วย รวมมูลค่า 20,667 ล้านบาท หรือราว 11% ของมูลค่า ที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร แต่อาจเป็นการเลี่ยงกฎหมายไปเลยมีเพียง 267 หน่วย รวมมูลค่า 503 ล้านบาท ซึ่งถือว่าตํ่ากว่า 1% ของสินค้าในตลาดที่เปิดใหม่ทั้งหมดในครึ่งแรกของปี 2560 แสดงให้เห็นว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยนั้น เน้นการพัฒนาตามขั้นตอนการจัดสรรที่ดินแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ได้ขออนุญาตจัดสรรไว้แล้ว (7,451 หน่วย) ส่วนมากถึง 55% เป็นทาวน์เฮาส์ (4,103 หน่วย) นอกนั้นเป็นห้องชุดและอื่น ๆ จะสังเกตได้ว่าบ้านแฝดมีมากกว่าบ้านเดี่ยวเสียอีก แต่บ้านแฝดในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายบ้านเดี่ยวมาก ทั้งนี้คงอยู่ที่การตีความแบบ “ศรีธนญชัย” หรือไม่ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดอาจเสียเปรียบได้

     สำหรับในกรณีโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ?อนุญาตส่วนมากถึง 61.4% หรือ 28,602 หน่วย จาก 46,563 หน่วย เป็นโครงการอาคารชุดที่ขายห้องชุดพักอาศัย กรณีนี้ในความเป็นจริงอาจยังเปิดขายอย่างเป็นทางการไม่ได้ เพราะยังไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม แต่ปกติก็มีการขายกันทั่วไป และหากเกิดปัญหา ก็อาจมีการคืนเงินดาวน์ลูกค้า (แต่จะมีดอกเบี้ยด้วยหรือไม่ ก็คงต้องตกลงกัน) ข้อนี้อาจสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้ซื้อ และควรที่ทางราชการจะเร่งรัดการให้ใบอนุญาตต่างๆ โดยเร็วและมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะการคุ้มครองเงินดาวน์ของคู่สัญญาที่ควรเป็นภาคบังคับ

 

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,293

วันที่ 3 - 6 กันยายน พ.ศ. 2560

Share