ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

MOU พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

18 กันยายน 2560

ระหว่าง  สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.

ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เพื่อร่วมสนับสนุนการสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย

และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับคนพิการและครอบครัว

เพื่อสามารถอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

Share