ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เว้นภาษีบ้านไม่เกิน20ล้าน คลังคาดมีผลบังคับใช้ในปี’62

20 กันยายน 2560

     นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นให้ควรเว้นภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้ไม่เกิน 20 ล้านบาท จากที่รัฐบาลได้เสนอให้เว้นไม่เกิน 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสนช. เห็นควรให้ลดอัตราภาษีเก็บจริงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยให้ลดลง เพื่อไม่เป็นภาระกับผู้มีบ้านมากจนเกินไป

     นอกจากนี้กรรมาธิการยังต้องพิจารณาว่า เมื่อลดการเว้นภาษีบ้านไม่เกิน 20 ล้านบาท จะต้องไปลดการเว้นภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรลงด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกันและเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีทุกกลุ่ม ป้องกันปัญหาการเลือกปฏิบัติ

     “หลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้สนช. เห็นชอบในวาระ 3 ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำได้ภายในปีนี้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562” นายวิสุทธิ์ กล่าว

     นายวิสุทธิ์กล่าวว่าที่ผ่านมากรรมาธิการได้ขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินเพิ่มอีก 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2560 นี้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนนี้ มีการหยุดประชุมหลายครั้งทำให้อาจจะต้องขยายเวลาการพิจารณาอีกครั้งเป็นเวลา 30 หรือ 60 วัน เพื่อพิจารณารายละเอียดของกฎหมายอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาให้พิจารณาจำนวนมาก

     ทั้งนี้ อัตราเพดานภาษีที่รัฐบาลเสนอให้ สนช. พิจารณา นั้นแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ที่ดินเพื่อการเกษตรมีเพดานภาษี 0.2% และ
ให้เว้นเก็บภาษีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่ดินมูลค่า 50-100 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.05% และมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษี ในอัตรา 0.10%

2. เป็นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเพดานภาษี 0.5% เว้นภาษีบ้านหลังแรกมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท บ้าน 50-100 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.05% และเกิน 100 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.10% สำหรับบ้านหลังที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.03% บ้าน 50-100 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.05% และเกิน 100 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.10%

3. ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ และประเภทที่ 4 ที่ดินว่างเปล่า กำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 2% โดยมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.3%, มูลค่า 20-50 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.5%, มูลค่า 50-100 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.7%, มูลค่า 100 -1,000 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 0.9%, มูลค่า 1,000-3,000 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 1.2% และมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาท จัดเก็บภาษีในอัตรา 1.5% อย่างไรก็ตาม ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า หากไม่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวจะทำการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.5% ทุกๆ 3 ปี แต่สุดท้ายต้องไม่เกิน 5%

 

ที่มา  :  แนวหน้า

20 กันยายน 2560

Share