ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  

และอาจารย์ฐาปนา บุญยประวิตร  ท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ

ร่วมบรรยายพิเศษ "Airport-Oriented Development"

ในงานประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

Share