ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560

26 กันยายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

Share