ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

21 กันยายน 2560

คุณเปี่ยมขวัญรัตน์ เรืองโรจน์  ผู้จัดการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 12.00-14.00 น.

ณ ห้อง 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Share