ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดรูปที่ดิน ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันศูนย์คมนาคมแถวจตุจักร

18 ตุลาคม 2560

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ   เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ด้านการจัดรูปที่ดินการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีมักกะสัน ศูนย์คมนาคมแถวจตุจักร
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร 

 

Share