ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อนพัฒนาเมืองใหม่ (New City) ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

06 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองใหม่ (New City) 

ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

จัดโดย  สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-12.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

 

Share