ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

15 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  

พร้อมด้วยนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค

เข้าร่วมประชุมหารือโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย

ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

 

 

Share