ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

นักธุรกิจจากประเทศจีนเข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์

20 พฤศจิกายน 2560

คณะนักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากประเทศจีน เข้าพบคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560   เวลา 9.00-11.00 น.

ณ ที่ทำการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

Share