ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา เรื่อง "ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561"

29 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมด้วยคุณเลิศมงคล วราเวณุชย์  

คุณธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล  อุปนายกสมาคมฯ และ คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร  กรรมการสมาคมฯ  

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนา เรื่อง "ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2561"

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องพหลโยธิน โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Share