ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา โครงการ "วิกฤติหรือโอกาสจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่"

25 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ "วิกฤตหรือโอกาสจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

ณ อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

 

 

Share