ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

วิทยากรบรรยายหลักสูตรอบรม The Next Real รุ่นที่ 3

01 ธันวาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการหลักสูตรอบรม The Next Real รุ่นที่ 3

ร่วมจัดโดย The Next Institute by SIU และบริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00-18.00 น.

ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร SC Asset ถ.วิภาวดีรังสิต

 

 

Share