ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือแนวทางการผลักดันเพื่อให้มีการทำธุรกรรมดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

19 ธันวาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันเพื่อให้มีการทำธุรกรรมดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3  อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 

 

 

Share