ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2560

10 พฤศจิกายน 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

Share