ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมโครงการ "Trade Association's President Club (TAP)"

15 ธันวาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมโครงการ "Trade Association's President Club (TAP)"

จัดโดย  หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30-21.00 น.

ณ ห้อง Centaurus ชั้น 31 Bangkok Club

 

 

 

 

Share