ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือ เรื่อง "การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง"

27 ธันวาคม 2560

คุณพรนริศ ชวนไชสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  พร้อมท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

ประชุมหารือ เรื่อง "การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง" ร่วมกับ NIA

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น.

ณ ห้อง 217 ชั้น 2 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Share