ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เข้าพบ ฯพณฯ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์) เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง

04 มกราคม 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาค สมาคมการผังเมืองไทย และบริษัทพัฒนาเมือง

เข้าร่วมหารือกับ ฯพณฯ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  

และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share