ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561

17 มกราคม 2561

ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561

จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 2201 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

Share