ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมภาษณ์รายการ CEO Expert

07 กุมภาพันธ์ 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ให้สัมภาษณ์ในรายการ CEO Expert  (TNN 24)

ประเด็นสัมภาษณ์เกี่ยวกับ "ทิศทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561" 

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-19.00 น.

ณ ที่ทำการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

 

 

 

 

Share