ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา เรื่อง "รวมประเด็นสำคัญ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุด"

12 กุมภาพันธ์ 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รวมประเด็นสำคัญ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุด"

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอม เอมรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

 

Share