ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ดูงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Syster : GIS)

27 กุมภาพันธ์ 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ) พร้อมท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมดูงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(Geographic Information Syster : GIS)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร

 

 

 

Share