ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities : J-CODE

05 มีนาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมฯ) พร้อมด้วย คุณสุกิจ ตรัยวนพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ คุณเรืองชัย รุจิระพัฒน์ กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนา Japan Conference on Overseas Development of Eco-Cities : J-CODE 


จัดโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ (เพลิตจิต) กรุงเทพฯ

Share