ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561

02 เมษายน 2561

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 

พร้อมสัมมนา เรื่อง "การเติบโตของกอง REIT และโอกาสสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์  

คุณสรชน บุญสอง  Partner Baker & Mckenzie Ltd.

คุณพรเทพ ศรีสอ้าน  Managing Director at The Quant Group

คุณรุ่งยศ จันทภาษา CEO บจก.บลูเวล แอสเซท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกดเล้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

สามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่

http://thairealestate.org/content/lists/42/Presentation

 

Share