ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561

23 เมษายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561

จัดโดย  กรมพัฒนาที่ดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

Share