ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์

08 พฤษภาคม 2561

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ 
พร้อมด้วยคุณธีวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล อุปนายกสมาคมฯ 
คุณวรยุทธ กิตติอุดม กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินจอง 
เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารบี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

 

Share