ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล"

31 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา

หัวข้อ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล"

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 - 15.30 น.

ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมเรดิสัน บูล พลาซ่า (สุขุมวิท 27)

 

Share