ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนาใหญ่ ประจำปี 2561 หัวข้อ "Asian Real Estate Networking Alliance"

30 พฤษภาคม 2561

คุณนิธิ นาคะเกศ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนาใหญ่ ประจำปี 2561 หัวข้อ "Asian Real Estate Networking Alliance"

จัดโดย  สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Share