ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

21 มิถุนายน 2561

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ระหว่าง 14 สมาคมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.

ณ โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ)

Share