ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561

18 มิถุนายน 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Share