ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

15 มิถุนายน 2561

คุณมีศักดิ์  ชุนหรักษ์โชติ  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของดครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

จัดโดย  คระกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถ.อรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

Share