ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

PR "Discussion on Appropriate RE Licensing Law for ThailandW

02 กรกฎาคม 2561

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมงานเสวนา "กฎหมายนายหน้าแนวไหนเหมาะสมกับประเทศไทย"

ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

*************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทรศัพท์. 02-202-1768 , 02-202-1577

โทรสาร. 02-643-1251  E-Mail : wathinee.j@reic.or.th; wathinee0512@gmail.com

 

Share