ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี

12 กรกฎาคม 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี

จัดโดย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

Share