ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา เรื่อง "การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน"

04 กรกฎาคม 2561

คุณสุกิจ ตรัยวนพงศ์  อุปนายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน" 

จัดโดย  สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น. 

ณ ห้องสีลม 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

Share