ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เข้าหารือ กับ (คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล) ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ การพัฒนาพื้นที่กรมธนารักษ์

31 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าหารือกับ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ การพัฒนาพื้นที่กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

Share