ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เสวนา Real Estate Big Data เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

09 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

เข้าร่วมงานเสวนา  Real Estate Big Data เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จัดโดย  บริษัท  บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น.

ณ ห้อง The Ballroom ชั้น 8

โรงแรมดซ โซฟิเทล แบงค๊อก กรุงเทพฯ

www.youtube.com/watch?v=4qE5ikjBxbw&t=6s

 

Share