ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2561

01 สิงหาคม 2561

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัย

ตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2561

จัดโดย  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Share