ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...ยุค 4.0"

07 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมงานสัมมนา "ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...ยุค 4.0"

จัดโดย  สมาคมอาคารชุดไทย

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น.

ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

 

 

Share